Toepasselijkheid van Algemene Voorwaarden

Geplaatst op 21-03-2012 | 1134 maal bekeken

De laatste tijd ontvangen wij veel vragen over de toepasselijkheid van algemene voorwaarden. Wanneer zijn algemene voorwaarden van toepassing? Is het bijvoorbeeld voldoende om deze op uw website te plaatsen? En hoe zit het bijvoorbeeld wanneer men niet alleen eigen algemene voorwaarden hanteert maar daarnaast bijvoorbeeld ook de RVOI of DNR? Op al deze vragen vindt u hieronder een antwoord. Daar waar wordt gesproken over ‘gebruiker’ wordt degene die algemene voorwaarden in de overeenkomst gebruikt bedoeld en daar waar wordt gesproken over de ‘wederpartij’ wordt bedoeld degene die door ondertekening van een geschrift of op andere wijze de gelding van algemene voorwaarden heft aanvaard.

Inhoudsopgave

visit us @ facebook visit us @ linkedin